“E-21”

Lav gjenoppretting av varmen

Henny Penny Logo

LVE 200

 Få en godkjent servicetekniker til å etterse at frityren har riktig spenning. Etterse også kontaktorer, varmeelementer. Løse eller brente wirer bør også etterses.