“E-18” “E-18-B” “E-18-C”

Venstre nivåsensor åpen Høyre nivåsensor åpen Begge nivåsensorer åpne

Henny Penny Logo

 Slå av bryteren (OFF), slå den på igjen (ON); hvis displayet fortsatt indikerer en sviktende sensor, sjekk koblingene ved kontrollkretskortet; sjekk sensoren og skift den ut hvis nødvendig.