«COOK» (Steke-stilling) eller «STANDBY» (Klarstilling).

Den øvre stekeplaten vil ikke holde seg i «COOK» (Steke-stilling) eller «STANDBY» (Klarstilling).

Taylor logo

Taylor Grill C844

Den øvre stekeplaten vil ikke holde

seg i «COOK» (Steke-stilling) eller

«STANDBY» (Klarstilling).

Utilstrekkelig temperatur for LEDlampene

på indikatorene

Vent helt til LED-lampene for

indikatorene blir grønne.

Feil på kontroll-ledninger Ta kontakt med en servicetekniker
Feil på prosessorkontrollen. Ta kontakt med en servicetekniker
Feil på grensesnittkortet. Ta kontakt med en servicetekniker
Feil på låsebryteren Ta kontakt med en servicetekniker.
Feil på solenoidsperren Ta kontakt med en servicetekniker
Feil på pneumatisk system. Ta kontakt med en servicetekniker