BEATER OVERLOAD

Trykk inn resetknapp på baksiden av maskinen. Når du får denne feilmeldingen vil den vise hvilke side det gjelder. L = shake R = Softis. Når du ser bakfra er venstre for softis siden og høyre for shake. Maskin vil stoppe og pipe og kan startes opp igjen.

Taylor Logo

Taylor Shakemaskin

Pumpe har stoppet opp Du finner reset knapp (liten rød) på baksiden av maskinen trykk inn denne og sjekk at pumpe starter. Dette kan skje hvis pumpeaksling ikke har vært rengjort som foreskrevet
Defekt pumpemotor Stopp maskinen. Test maskinen med «pumpe knappen» hvis pumpe ikke starter er kanskje reset knapp slått ut.
Flat pakning i pumpe er ødelagt Kontroller pakning, skift hvis ødelagt. Test pumpe før du setter på plass rør. Shakepumpe skal klare og sprute tvers over hele kammret., Softis til Agitator
Fremmed legme i pumpe (blokkert pumpe) Etter at du har fjernet trykket i frysekammer (tapp ut produkt med barrel i drift «wash») fjerner du rør fra pumpe. Test om pumpen klarer og fumpe ut noe. Rengjør pumpe og pakninger. Test igjen
Defekt motorvern Du klarer ikke og resette maskinen. Ring service
Defekt kontaktor Maskin vil gå et lite øyeblikk før den slår ut på beateroverload. Ring service
Defekt Beatermotor Maskin vil gå et lite øyeblikk før den slår ut på beateroverload.  Kan også løse ut hoved sikringer for hele maskinen i noen tiller Ring service
1 strømfase mangler til maskin Maskin vil gå et lite øyeblikk før den slår ut på beater overload.  Kan også løse ut hoved sikringer for hele maskinen i noen tillfeller Ring service
Temperaturføler barrel virker ikke Føler gir feil verdier og vil dermed fryse produktet ned så langt at maskinen løser ut motorvern for og beskytte motoren. Kan da vise – grader i hopper, Sjekk faktisk  temperatur på is mot avlest temperatur på maskin