6-2. FEILKODER

Hvis det skjer en kontrollsystemsvikt, viser digitaldisplayet en feilmelding. Meldingskodene vises i DISPLAY-kolonnen nedenfor. Når en feilkode vises høres det en uavbrutt tone. Trykk hvilken som helst knapp for å dempe lyden

Henny Penny Logo

Modell LVe-202, 203, 204