Produktet blir ikke gjenkjent.

Produktet blir ikke gjenkjent.

Taylor logo

Taylor grill C844

Produktet blir ikke gjenkjent. Stekebordet er ikke innstilt på

modus for «Auto Product

Recognition» (Autom.

produktgjenkjenning).

Sjekk produktet for riktige

innstillinger.

Produkt som ikke overholder

produktspesifikasjonene

(eksempel: fryser brent, frodreid,

for tykt, for tynt)

Bruk et ferskt produkt som

svarer til spesifikasjonene