HO

Pressostat kjølesystem: Utløst pga av for høyt trykk under pasturisering

Tyalor logo

Taylor Shake Maskin

Gass i kjølesystem har for høyt trykk. Kontroller at maskin har fri lufting på begge sider av maskin. Kontroller at kjølevifter starter. Ring service.